Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради Миколаївської області розпочала свою роботу 1 вересня 1976 року.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

 

Режим роботи навчального закладу - п’ятиденний.

Мова навчання – українська.

Мережу складають 47 класів, з них в школі І ступеня - 20,
в школі ІІ ступеня - 23, в школі ІІІ ступеня - 4 класи.

Станом на 31 жовтня 2020 р. в школі навчається 1320 учнів. 

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

 

 

 Органи управління закладу освіти:


засновник – Миколаївська міська рада Миколаївської області;

адміністрація:
- директор -  Масюта Євген Іванович;
- заступники директора з навчально-виховної роботи:

Сукова Ольга Богданівна, 
Автенюк Ольга Петрівна,
Іванова Вікторія Юріївна;  
- заступник з виховної роботи – Щербіна Зоя Юріївна;

колегіальний орган управління закладом освіти - педагогічна рада;

колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти - загальні збори, рада школи;

органи батьківського самоврядування - класні батьківські комітети. 
  

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Ознайомитись>>>

  

Освітні програми закладу загальної середньої освіти № 51 на 2020-2021 н.р.:

- школи І ступеня навчання Завантажити>>>

школи ІІ ступеня навчання Завантажити>>>

- школи ІІІ ступеня навчання Завантажити>>>

- навчальний план математичного профілю Завантажити>>>

- навчальний план філологічного профілю Завантажити>>>

 Якісний склад педагогічних працівників
(2020-2021 н.р.):

 

Освітній рівень вчителів початкових класів

Всього педпрацівників Мають вищу освіту % Мають освітній рівень бакалавр % Мають середню спеціальну освіту % Мають середню освіту %
20 19 95 1 5 - - - -

 

Освітній рівень вчителів 5-11 класів

Всього педпрацівників Мають вищу освіту % Мають освітній рівень бакалавр % Мають середню спеціальну освіту % Мають середню освіту %
49 49 100 - - - - - -

 

Якісний склад педагогічних працівників 

Всього педпрацівників З них:
Спеціалісти вищої категорії Спеціаліст І категорії % Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст
69 22 27 71 7 13

 

Всього педпрацівників Мають звання Нагороджені
Вчитель-методист Старший вчитель % Почесною грамотою МОН Знаком "Відмінник освіти України"
69 7 16 33 26 6

  

Статут Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51

Ознайомитись>>>

 Згідно з рішенням виконкому міської ради від 26.08.2016 р. №802
"Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами"
до території обслуговування школи № 51 входять:

просп. Героїв України (Сталінграда), 11-77, 91-97Б, 101, 105,

вул. Флотська,

вул. Рубіжна,

Фінський будинок,

пров. Парусний,

пров. Якірний,

пров. Корабельний,

пров. Міський,

пров. Міжрічний,

пров. Рейдовий,

пров. Травневий,

пров. Київський,

пров. Зірковий,

пров. Матроський,

пров. Променевий,

пров. Палубний,

пров. Лінійний,
пров. Ентузіастів. 

Порядок прийому документів до 1 класу Миколаївської ЗОШ №51

Ознайомитись>>>

  

Правила поведінки в закладі освіти

Ознайомитись>>>

 У школі функціонують:Освітній процес спрямований на досягнення мети нової якості освіти
і тому 
особливостями освітнього простору школи є наступні:

- комп’ютерізовані робочі місця адміністрації та вчителів;        

- інтерактивні дошки, мультимедійні комплекси та навчальні комп’ютерні комплекси;

- інформаційно – методичний центр;

- інформаційно – бібліотечний центр;

- всі кабінети початкових класів оснащені комп'ютерною технікою. 

  

Школа має високий рейтинг як в мікрорайоні, так і за його межами. Охоплено різними формами навчання і здобувають повну загальну середню освіту 100% учнів шкільного віку. Щороку ми відчиняємо двері для 5-ти перших класів в паралелі, що є одним з найвищих показників по місту

 

Наш навчальний заклад є осередком інноваційної діяльності:

З 2006 по 2011 роки включно школа була  учасником Всеукраїнського експерименту «Формування інтелектуальної культури особистості в рамках навчально – виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу». Наказ МОН України від 06.04.06 № 271. Керівник експерименту – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти і методики викладання природничо – математичних дисциплін педагогічного інституту університету ім. Б. Грінченка Олександр Якович Митник.

 

У варіативну частину навчального плану введено предмет «Логіка» в 2-4 класах, в  навчально – виховний процес активно впроваджується технологія інтелектуального виховання (технологія формування культури мислення молодшого школяра), евристичні методи навчання, що  сприяє формуванню особистості творчого  вчителя, та дієздатного і соціалізованого учня.

 

     Доказом ефективності експериментальної діяльності є продовження дослідно – експериментальної роботи на 2012 – 2017 роки  (наказ МОНмолодьспорту України від 27.07.2012 № 843) на тему «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» і надання нашій школі статусу експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня. В 2017 році експериментальна робота завершується. Підсумком роботи стала висока мотивація учнів до навчання, розвиток творчого дивергентного мислення і пізнавальної сфери школярів. У процесі експериментальної роботи учні набули статусу конкурентноздатної і конкурентноспроможної особистості.

 

Виховна робота в школі здійснюється через особистісно – орієнтовний підхід, який впроваджується за допомогою напрямків роботи, що сприяють формуванню в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

Пріоритетними напрямками у виховній системі школи стали:

 МОДЕЛЬ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА

 

 

 

 

В основі моделі випускника школи – Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОНУ від 16.06.2015 № 641.