Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради Миколаївської області розпочала свою роботу 1 вересня 1976 року.

 

На початок 2016-2017 н.р. в школі навчається 1262 учня,

мережу складають 42 класи,

з них в школі І ступеня – 20, в школі ІІ ступеня – 20, в школі ІІІ ступеня – 2;

працює 10 груп продовженого дня, з них 8 – за кошти батьків

 

- Спеціалістів вищої категорії  -    34%  (24) вчителів;

- Спеціалістів І категорії    -    28%  (19) вчителів;

- Спеціалістів ІІ категорії   -    16 % (11) вчителів;

- Спеціалістів                      -    22%  (15) вчителів;

- Звання «старший вчитель» отримало  - 20% (14)  вчителів;

- Звання «вчитель – методист» - 10%  (7) вчителів

 

      7 вчителів

 

      відзначено 14 вчителів

 

У школі функціонують:

 

Освітній процес спрямований на досягнення мети нової якості освіти
і тому 
особливостями освітнього простору школи є наступні:

 


-        комп’ютерізовані робочі місця адміністрації та вчителів;

-          мультимедійні комплекси та інтерактивні дошки (10);

-          навчальні комп’ютерні комплекси,

-          інформаційно – методичний центр,

-          інформаційно – бібліотечний центр,

-         всі кабінети початкових класів оснащені комп'ютерною технікою. 

 

 

Школа має високий рейтинг як в мікрорайоні, так і за його межами.

100% учнів шкільного віку охоплено різними формами навчання і здобувають повну загальну середню освіту.

Щороку ми відчиняємо двері для 5- ти перших класів в паралелі, що є одним з найвищих показників по місту.

 

Наш навчальний заклад є осередком інноваційної діяльності:

З 2006 по 2011 роки включно школа була  учасником Всеукраїнського експерименту «Формування інтелектуальної культури особистості в рамках навчально – виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу», (наказ МОН України від 06.04.06.№ 271). Керівник експерименту – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти і методики викладання природничо – математичних дисциплін педагогічного інституту університету ім. Б. Грінченка Олександр Якович Митник.

 

У варіативну частину навчального плану введено предмет «Логіка» в 2-4 класах, в  навчально – виховний процес активно впроваджується технологія інтелектуального виховання (технологія формування культури мислення молодшого школяра), евристичні методи навчання, що  сприяє формуванню особистості творчого  вчителя, та дієздатного і соціалізованого учня.

 

     Доказом ефективності експериментальної діяльності є продовження дослідно – експериментальної роботи на 2012 – 2017 роки  (наказ МОНмолодьспорту України від 27.07.2012 № 843) на тему «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» і надання нашій школі статусу експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня. В 2017 році експериментальна робота завершується. Підсумком роботи стала висока мотивація учнів до навчання, розвиток творчого дивергентного мислення і пізнавальної сфери школярів. У процесі експериментальної роботи учні набули статусу конкурентноздатної і конкурентноспроможної особистості.

 

 

Виховна робота в школі здійснюється через особистісно – орієнтовний підхід, який впроваджується за допомогою напрямків роботи , що сприяють

формуванню в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

Пріоритетними напрямками у виховній системі школи стали:


В основі моделі випускника школи – Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОНУ від 16.06.2015 № 641.

 

 

МОДЕЛЬ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА